Logo Unii Europejskiej
Tender procedures

ZP-3 "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjno magazynowo usługowy z infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 1/179, 1/94, 1/167 przy ul. Rozwojowej 41 Tarnów"

23 / 11 / 2021

Oferta powinna być:

  1. sporządzona na podstawie załączników SWZ w języku polskim,
  2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/ podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Downloads:

Tender procedures

Acting on the basis of applicable provisions of law, The Tarnow Industrial Cluster J.S.C. requests for proposals for projects, lands and services implemented and offered by The Tarnow Industrial Cluster J.S.C. Tender procedures and requests for proposals are aimed, on one hand, at finding the best bidders and, on the other hand, at maintaining full transparency of actions carried out by The Tarnow Industrial Cluster J.S.C.

POZOSTAŁE PRZETARGI

Dear users,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie http://www.tkp.com.pl/informacja-o-ochronie-danych-osobowych, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Słowackiego 12 oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.